Waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen, schadedossiers & opmetingen

Mensor is een onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in waardebepalingen van onroerende goederen, plaatsbeschrijvingen, schadedossiers & topografische opmetingen.

We adviseren particulieren, ondernemers, investeerders en overheden bij belangrijke acties omtrent vastgoed. We treden op als beëdigd landmeter-expert in het kader van gerechtelijke en notariële opdrachten, alsook bij waardering omtrent successieplanning en erfbelasting.


Soorten waardebepaling


Over Mensor

Mensor werd opgericht in Gent in 2004, onder leiding van bouwkundig ingenieur en landmeter-expert Jeroen De Corte. Sinds 2014 is er ook een tweede vestiging in Oostende. Onze ervaren deskundigen ontfermen zich over uw probleemstelling of opdracht.