Landmeters


Mensor voert topografische opmetingen uit in het kader van grensgeschillen, verkavelingen, muurovernames,... Onze landmeetcel voert zowel klein- als grootschalige opmetingen uit.

Landmeters

Onze topografen zijn beëdigd en opgenomen op de lijst van de Federale Raad van landmeters-experten. De opmetingen worden uitgevoerd voor overheden, particulieren, notarissen, architecten,… De aard van de opmeting varieert sterk en wordt uitgevoerd met de meest performante apparatuur en deskundigheid.

Interesse? Neem dan nu contact op voor meer informatie en een offerte.

Contacteer ons