Plaatsbeschrijving


Mensor maakt plaatsbeschrijvingen op voor verschillende doeleinden. Ons kantoor wordt vaak aangesteld als onafhankelijk expert voor de opmaak van plaatsbeschrijvingen voor zowel overheidswerken als huurovereenkomsten.

Overheidswerken

We hebben een ruime expertise in het maken van plaatsbeschrijvingen voor ingrijpende overheidswerken. We hechten hierbij veel belang aan een gedetailleerde beschrijving van de toestand van de constructie voor aanvang van de werken.

  • wegenis- en rioleringswerken
  • spoorinfrastructuurwerken
  • de bouw van (overheids)gebouwen
  • ...

Huurovereenkomsten

Bij een huurovereenkomst bent u verplicht om een staat van bevinding (intredende staat) op te maken. Gezien het belang van dit document doet u best beroep op een expert. Ons kantoor voert deze beschrijving zorgvuldig uit, opdat u over een kwalitatief en onbetwistbaar document beschikt. Bovendien heeft het een juridisch belang en dient het als basis voor de opmaak van een staat van vergelijk bij het einde van de huurovereenkomst (uittredende staat).

Onze medewerkers treden als onafhankelijk expert op voor zowel immokantoren, particulieren, als overheden. Wij fungeren als bemiddelaar tussen de huurder en verhuurder bij zowel de intredende als de uittredende staat.

Interesse? Neem dan nu contact op voor meer informatie en een offerte.

Contacteer ons