Taxatie en evaluatie vastgoed


Mensor maakt schattingsdossiers op voor particulieren, vennootschappen, zakenkantoren, overheden en rechtbanken. Het doel van een waardebepaling kan verschillend zijn. Zo voeren wij taxaties uit bij echtscheidingen en nalatenschappen (erfbelasting), verzekeringen en hypothecaire kredieten. We treden ook op als deskundige wanneer de waarde-inbreng bij vennootschappen bepaald wordt en fungeren als bemiddelaar bij verdelingen tussen familieleden. Verder begeleiden we klanten bij de waardebepaling van een onroerend goed dat verkocht of onteigend wordt.

Taxatie

Tal van onroerende goederen kunnen deel uitmaken van een schattingsopdracht. Alle soorten residentieel vastgoed behoren tot ons vakgebied, gaande van een eenvoudige arbeiderswoning tot een riante herenwoning of villa. Wij wenden onze expertise aan voor de waardering van landeigendommen, retail, industriële panden, projectgronden, horeca,… Diverse waarderingen behoren tot onze expertise zoals het bepalen van venale waarden, huurwaarden, exploitatievergoedingen, lijfrente, erfpacht en opstal.

Kwaliteitscharter

Mensor heeft als landmeter-expert het kwaliteitscharter van de Vlaamse overheid - opgesteld in het kader van erfbelasting - ondertekend. Er is over niets zoveel discussie als over erfenissen en dit zowel tussen erfgenamen onderling als tussen erfgenamen en de fiscus. U begrijpt dus ongetwijfeld het belang van een expert om duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren.

Interesse? Neem dan nu contact op voor meer informatie en een offerte.

Contacteer ons